ttxvntruso-1560084489-52.jpg

ttxvntruso-1560084489-52.jpg

Nhân viên làm việc tại một bộ phận trong trụ sở hãng Facebook ở Menlo Park, California ngày 17/10/2018. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *