ttxvntruong-1561709091-61.jpg

ttxvntruong-1561709091-61.jpg

Hai mẹ con trong giờ phút chia tay trên tàu 561. (Ảnh: Trần Quang Vinh/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *