ttxvntrung-1609300911-39.jpg

ttxvntrung-1609300911-39.jpg

10 SỰ KIỆN NỔI BẬT CỦA VIỆT NAM NĂM 2020 DO TTXVN BÌNH CHỌN: Tổ chức thành công đại hội các Đảng bộ trực thuộc Trung ương; hoàn tất các văn kiện, nhất trí nhân sự trình ĐH XIII của Đảng (Sự kiện 1)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.