ttxvntreem-1519721316-25.jpg

ttxvntreem-1519721316-25.jpg

Trẻ em Syria tại trại tị nạn Ash’ari, khu vực Đông Ghouta. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *