ttxvntrant-1580262791-27.jpg

ttxvntrant-1580262791-27.jpg

Министр промышленности и торговли Чан Туан Ань.(Фото: ВИА)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *