ttxvntr-1491289700-48.jpg

ttxvntr-1491289700-48.jpg

Trụ sở ngân hàng lớn nhất nước Đức Deutsche Bank ở Frankfurt am Main, tây Đức. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *