ttxvntinhu-1591930197-51.jpg

ttxvntinhu-1591930197-51.jpg

Hội nghị bàn các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội, ứng phó dịch COVID-19 do Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh tổ chức. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *