ttxvntiepn-1586615979-15.jpg

ttxvntiepn-1586615979-15.jpg

Thành viên Ban tiếp nhận ủng hộ kiểm đếm số tiền từ ‘con heo đất tiết kiệm’ của một cửa hàng trà Bắc (quận 12, TP Hồ Chí Minh) gửi đến ủng hộ. (Ảnh: TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *