ttxvntiemv-1614945158-95.jpg

ttxvntiemv-1614945158-95.jpg

Nhân viên y tế tiêm vắcxin phòng COVID-19 cho người dân tại Gwangju, Hàn Quốc, ngày 26/2/2021. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *