ttxvnthuong-1515980626-50.jpg

ttxvnthuong-1515980626-50.jpg

Người dân mua sắm tại trung tâm thương mại ở thành phố Thượng Hải, Trung Quốc. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *