ttxvnthung-1485157464-13.jpg

ttxvnthung-1485157464-13.jpg

[29/05/2016 20:07:07] Trong 30 năm thực hiện đường lối đổi mới, Thành phố Hồ Chí Minh đã vận dụng, sáng tạo đường lối phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; bám sát thực tiễn, mạnh dạn thể nghiệm nhiều cơ chế, chính sách mới, tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng và thuận lợi trong mọi thành phần kinh tế, thu hút nhiều nhà đầu tư nước ngoài vào các ngành, lĩnh vực, trong đó chú trọng phát triển các ngành công nghiệp trọng yếu, có hàm lượng công nghệ cao. Nhiều năm liền, tốc độ tăng trưởng kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh luôn ở mức cao và tăng liên tục, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; đóng góp 21% GDP của cả nước, 30% nguồn thu ngân sách quốc gia và là một trong những địa phương thu hút đầu tư lớn của cả nước. Trong ảnh: Hàng loạt các công trình cao ốc, nhà ở cao tầng hiện đại thể hiện sự phát triển mạnh mẽ, vượt bậc của Thành phố Hồ Chí Minh sau 30 năm đổi mới. Ảnh: An Hiếu – TTXVN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *