ttxvnthico-1557971080-71.jpg

ttxvnthico-1557971080-71.jpg

Công ty Cầu đường Hải Phòng thi công đường Hồ Chí Minh. (Ảnh: Anh Tôn/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *