ttxvnthanh-1598151026-61.jpg

ttxvnthanh-1598151026-61.jpg

hững khi không phải làm việc, thì chơi đàn là cách giải trí của các thanh niên tình nguyện trong khu cách ly Trường Cao đẳng Lương thực-Thực phẩm Đà Nẵng. (Ảnh: TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *