ttxvntbtng-1609299454-80.jpg

ttxvntbtng-1609299454-80.jpg

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị về việc tiếp thu ý kiến hoàn thiện các dự thảo văn kiện của Đảng. (Nguồn: TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *