ttxvntauca-1596082003-93.jpg

ttxvntauca-1596082003-93.jpg

Phương tiện khai thác đánh bắt công suất nhỏ trên vùng biển thành phố Hà Tiên (Kiên Giang). (Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *