ttxvntauca-1596079317-44.jpg

ttxvntauca-1596079317-44.jpg

Phương tiện khai thác đánh bắt công suất nhỏ trên vùng biển thành phố Hà Tiên (Kiên Giang). Ảnh: Lê Huy Hải – TTXVN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *