ttxvntauca-1565839524-24.jpg

ttxvntauca-1565839524-24.jpg

Chuẩn bị vật tư, nhiên liệu cho chuyến đi biển dài ngày. (Ảnh: Hữu Trung/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *