ttxvntapca-1559872153-5.jpg

ttxvntapca-1559872153-5.jpg

Nga-Trung dự định tăng cường hợp tác chiến lược để bảo vệ ổn định khu vực và toàn cầu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *