ttxvntanso-1614392588-64.jpg

ttxvntanso-1614392588-64.jpg

TP. Hồ Chí Minh lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 hơn 7.300 nhân viên làm việc tại sân bay Tân Sơn Nhất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.