ttxvntangt-1585296241-32.jpg

ttxvntangt-1585296241-32.jpg

Разведение клеветок на песке в общине Куангдиен, провинции Тхыатхиен-Хюэ. (Фото: Хо Кау/ВИА)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *