ttxvnsuydi-1539743506-100.jpg

ttxvnsuydi-1539743506-100.jpg

Trẻ em bị suy dinh dưỡng điều trị tại một bệnh viện ở Sanaa, Yemen. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *