ttxvnsonla-1574136040-65.jpg

ttxvnsonla-1574136040-65.jpg

Ngoài học tiếng phổ thông, thầy cô tại các điểm trưởng còn phụ trách dạy nhạc, họa và thể dục. (Ảnh: Diệp Anh/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *