ttxvnsoche-1595404684-54.jpg

ttxvnsoche-1595404684-54.jpg

Công đoạn sơ chế thanh long trước khi đóng hàng. (Ảnh: Nam Thái/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *