ttxvnsoche-1584691216-29.jpg

ttxvnsoche-1584691216-29.jpg

На конвейере по поизводству сушенных драконих фруктов завода “Nafood” (община Дыкхоа, провинция Лонг-ан). (Фото: Буй Жанг/ВИА)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *