ttxvnsanxu-1582686472-62.jpg

ttxvnsanxu-1582686472-62.jpg

Sản xuất gỗ ghép thanh tại Công ty TNHH Phú Thịnh, thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *