ttxvnracth-1564626466-28.jpg

ttxvnracth-1564626466-28.jpg

Rác thải nhựa trên bờ biển Grandcamp-Maisy, Normandy, Tây Bắc Pháp. (Ảnh: TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *