ttxvnquyho-1570419326-2.jpg

ttxvnquyho-1570419326-2.jpg

Chủ tịch Hồ Chí Minh xem và góp ý vào dự án quy hoạch thành phố Hà Nội, tháng 11/1959. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *