ttxvnquoch-1568196752-82.jpg

ttxvnquoch-1568196752-82.jpg

Quang cảnh bên ngoài tòa nhà Quốc hội Anh tại London. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *