ttxvnquant-1590565751-62.jpg

ttxvnquant-1590565751-62.jpg

Cán bộ kỹ thuật Công ty cổ phần ximăng Quán Triều VVMI kiểm tra ximăng xuất xưởng. (Ảnh: Hoàng Nguyên/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *