ttxvnquando-1522740727-43.jpg

ttxvnquando-1522740727-43.jpg

 Binh sỹ Ai Cập tuần tra tại Bir al-Abed, Bắc Sinai. (Nguồn: THX/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *