ttxvnpvpow-1474444832-43.jpg

ttxvnpvpow-1474444832-43.jpg

Vận hành thiết bị cung cấp điện tại nhà máy điện Cà Mau 1 thuộc PV Power. (Ảnh: TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *