ttxvnphuth-1569901622-89.jpg

ttxvnphuth-1569901622-89.jpg

Tình trạng đa bệnh tật ở người cao tuổi gia tăng nhanh chóng, đòi hỏi các nhân viên y tế phải được đào tạo và đào tạo lại. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *