ttxvnphuong-1600846894-11.jpg

ttxvnphuong-1600846894-11.jpg

Phương tiện cơ giới được huy động để tiến hành cưỡng chế giải phóng mặt bằng. (Ảnh: Mạnh Khánh/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *