ttxvnphien-1602420324-42.jpg

ttxvnphien-1602420324-42.jpg

Phiên trù bị Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội. (Ảnh Văn Điệp/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *