ttxvnphamb-1578402086-26.jpg

ttxvnphamb-1578402086-26.jpg

Заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Фам Бинь Минь. (Фото: ВИА)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *