ttxvnoto1-1552894041-35.jpg

ttxvnoto1-1552894041-35.jpg

Ôtô xuất khẩu được xếp tại cảng ở Liên Vân Cảng, tỉnh Giang Tô, miền Đông Trung Quốc, ngày 31/12/2018. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *