ttxvnonhie-1518414599-50.jpg

ttxvnonhie-1518414599-50.jpg

Bộ trưởng Trần Hồng Hà thừa nhận, tình hình chung về môi trường trong năm 2017 chưa có nhiều chuyển biến, nhưng cách quản lý đã có chuyển biến. (Nguồn ảnh: TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *