ttxvnonhie-1518410878-76.jpg

ttxvnonhie-1518410878-76.jpg

Bảo vệ môi trường: Rác bủa vây vùng biển xã Hải Hà – huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *