ttxvnnuoin-1596077836-83.jpg

ttxvnnuoin-1596077836-83.jpg

Khu vực nuôi ngọc trai lấy ngọc trên biển ở huyện đảo Phú Quốc. (Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *