ttxvnnongs-1557226460-64.jpg

ttxvnnongs-1557226460-64.jpg

Nông sản Việt liên tục thực hiện chương trình kích cầu tiêu dùng. (Ảnh: Mỹ Phương/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *