ttxvnnoluon-1525154693-21.jpg

ttxvnnoluon-1525154693-21.jpg

Công nhân Công ty Sang Hun, tỉnh Bình Phước được nhận đầy đủ tiền nợ lương từ cán bộ công đoàn sau khi chủ bỏ trốn. (Ảnh: Dương Chí Tưởng/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *