ttxvnnobel-1534676464-10.jpg

ttxvnnobel-1534676464-10.jpg

Với những cống hiến to lớn cho nhân loại, ngày 10/12/2001, ông Annan (trái) và Liên hợp quốc đã vinh dự được nhận giải thưởng Nobel Hòa bình. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *