ttxvnnhath-1573611369-47.jpg

ttxvnnhath-1573611369-47.jpg

Giới thiệu mô hình nhà thông minh tại Hội nghị quốc tế thường niên Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *