ttxvnnhama-1574738006-15.jpg

ttxvnnhama-1574738006-15.jpg

Nhà máy kéo sợi Ninh Bình giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *