ttxvnnhaba-1561019624-33.jpg

ttxvnnhaba-1561019624-33.jpg

Phó Tổng giám đốc TTXVN Lê Quốc Minh trình bày tham luận “Giành lại niềm tin cho các dòng thông tin chủ lưu, báo chí chính thống” trong khuôn khổ Hội nghị Ban Chấp hành OANA lần thứ 44 do TTXVN tổ chức. (Ảnh: TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *