ttxvnnguyen-1614322236-41.jpg

ttxvnnguyen-1614322236-41.jpg

Phó Giáo sư Nguyễn Thanh Hiệp tặng quà cho Trung tâm bảo trợ trẻ tàn tật-mồ côi Thị Nghè. (Ảnh: Đinh Hằng/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *