ttxvnnguyen-1541750772-42.jpg

ttxvnnguyen-1541750772-42.jpg

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị TW 6 (Ảnh: TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *