ttxvnnguda-1565922102-93.jpg

ttxvnnguda-1565922102-93.jpg

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 triển khai mô hình ‘Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân.’ (Nguồn: TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *