ttxvnnguda-1565921941-89.jpg

ttxvnnguda-1565921941-89.jpg

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 triển khai mô hình ‘Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân’ tại huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. (Ảnh: Trần Tĩnh/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *