ttxvnnguda-1565921700-77.jpg

ttxvnnguda-1565921700-77.jpg

Ngư dân treo cờ Tổ quốc vừa do Cảnh sát biển trao tặng. (Ảnh: TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *